www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
     
       
 

 

 

Deponikonsept

Wergeland-Halsvik AS og Norse Decom AS har saman utarbeidd ei løysing for deponering av LavRadioaktivt Avfall frå olje- og gassindustrien (LRA). Ved å nytte eit område som allereide er i bruk som deponi, vil anlegget ikkje legge band på ytterlegare areal.

Den valgte lokaliteten, Stangeneset fyllplass, Sløvåg i Gulen kommune ligg 150 meter frå djupvassskai, og det er vei heilt fram. Grunnen er av fast fjell med låg vassgjennomtrenging. Stangeneset fyllplass og området som heilheit er godt utreidd i samband med utviklinga av industrien i området. Sjå arkivet for dokumentasjon.


Figur 1: Bildet syner Stangeneset fyllplass, lokasjonen for det planlagte tiltaket. I bakgrunnen ser ein oljeraffineriet på Mongstad og Hydrobase-Mongstad. Foto: Norse Decom AS.

 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstaden er utvikla og vert drifta av Norse Decom AS © 2003-2009.