www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
     
       
 

 

 

Deponikonsept

Wergeland-Halsvik AS og Norse Decom AS har i samarbeid utarbeidet en løsning for deponering av LavRadioaktivt Avfall fra olje- og gassindustrien (LRA). Ved å benytte et område som allerede er i bruk som deponi, vil anlegget ikke båndlegge ytterligere areal.

Den valgte lokaliteten, Stangeneset fyllplass, Sløvåg i Gulen kommune ligger 150 meter fra dypvannskai, og det er vei helt fram. Grunnen består av fast fjell med liten vanngjennomtrengning. Stangeneset fyllplass og området som helhet er godt utredet i forbindelse med utviklingen av industrien i området.
Se forøvrig arkivet for dokumentasjon vedrørende deponikonseptet.


Figur 1: Bildet viser Stangeneset fyllplass, lokasjonen for det planlagte tiltaket. I bakgrunnen skimtes oljeraffineriet på Mongstad og Hydrobase-Mongstad. Foto: Norse Decom AS.


 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstedet er utviklet og driftes av Norse Decom AS © 2003.-2009