www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
       
 

 

 

 
Lavradioaktivt avfall finns typisk som avleiringar (scale) i gamle røyr frå oljeindustrien. Røyrene vert reingjort for scale.   Avfallet vert klassifisert av ekspertar i henhald til myndigheitenes normer slik at det kan tas hand om på ein eigna måte.
     
 
Lavradioaktivt avfall har dei siste åra vore midlertidig lagra på kystbasane i påvente av ei god permanent løysing.   Stangeneset i Gulen kommune er ein velegna lokalitet for behandling og permanent deponering av lavradioaktivt avfall.

   
 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstaden er utvikla og vert drifta av Norse Decom AS © 2003-2009.