www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
       
 

 

 

 
Lavradioaktivt avfall finnes typisk som avleiringer (scale) i gamle rør fra oljeindustrien. Rørene blir rengjort for scale.   Avfallet blir klassifisert av eksperter i henhold til myndighetenes normer slik at det kan tas hånd om på en egnet måte.
     
 
Lavradioaktivt avfall har de siste årene vært midlertidig lagret på kystbasene i påvente av en god permanent løsning.   Stangeneset i Gulen kommune er en velegnet lokalitet for behandling og permanent deponering av lavradioaktivt avfall.

   
 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstedet er utviklet og driftes av Norse Decom AS © 2003-2009.