www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
     
       
 

 

 

Last ned dokument frå arkivet
Hald musepeikaren over ønska dokument nedanfor og klikk på høgre musetast. Velg "Lagre mål som..." for å lagre dokumentet lokalt på di datamaskin. Dokumenta kan og opnas direkte ved å klikke på lenkane.Årsrapportar for Stangeneset LRA-deponi
Årsrapport 2008
Utreidingsdokument for Stangeneset LRA-deponi

Tilleggsutreiding
Utgjeven av: Norse Decom og Wergeland-Halsvik.
Dato: Mai 2005
Type: pdf
Størrelse: 237 Mb
Vedlegga er på 8.6 Mb, og kan lastas ned separat her
Underlagsdokument:
Utreiding hydrogeologi (NGI) (792 Kb)
Utreiding fiskeri og havbruk (Yera) (3.7 Mb)
Kart Fensfjorden (Fiskeridir.) (672 Kb)
Kommuneplan Gulen (2.8 Mb)
Kommuneplan Masfjorden (2.0 Mb)
Kommuneplan Austrheim (8.4 Mb)
Kommuneplan Lindås (utdrag) (422 Kb)
       
Konsekvensutreiding
Utgjeven av: Norse Decom og Wergeland-Halsvik.
Dato: November 2004
Type: pdf
Størrelse: 2.3 Mb

Vedlegg 3 til utreidinga kan lastas ned her
Melding etter Plan- og bygningsloven
Utgjeven av: Norse Decom og Wergeland-Halsvik.
Dato: Juni 2003
Type: pdf
Størrelse: 338 Kb
       
Utlakingstesting
Miljørisikovurdering

Utgjeven av: Multiconsult
Dato: Desember 2004
Type: pdf
Størrelse: 3.4 Mb
Bergromsutforming
Utsprengning

Utgjeven av: Multiconsult
Dato: Desember 2004
Type: pdf
Størrelse: 2.7 MbAndre utreidingsdokument for Stangeneset fyllplass

Den valgte lokaliteten for LRA-deponiet, Stangeneset fyllplass, er grundig utreida og dokumentert i form av rapporter som kan lastas ned frå oversikten nedanfor.

Ny forskrift om deponering av avfall. Oppgradering...
Utgjeven av: Noteby
Dato: 2003
Type: pdf
Størrelse: 1.35 Mb
 

Deponering av flygeoske. Potensiell utvaskings-fare.
Utgjeven av: Noteby
Dato: 2001
Type: pdf
Størrelse: 419 Kb


Grunntilhøve. Hydro-geologi. Klargjering av deponiområde...
Utgjeven av: Noteby
Dato: 2000
Type: pdf
Størrelse: 2.91 Mb
 

Deponi for oskeavfall. Botntetting. Grunn-tilhøve.
Utgjeven av: Noteby
Dato: 1997
Type: pdf
Størrelse: 607 Kb


Follow up of core drilling. Geological mapping.
Utgjeven av: Noteby
Dato: 1996
Type: pdf
Størrelse: 12.6 Mb
 

Sigevassmålingar. Utsleppsvurderingar.
Utgjeven
av: Noteby
Dato: 1995
Type: pdf
Størrelse: 1.41 Mb


Detaljprosjekterings-plan med dokumen-tasjon...
Utgjeven av: Noteby
Dato: 1994
Type: pdf
Størrelse: 1.22 Mb
 

Grunntilhøve. Hydro-geologi. Klargjering av deponiområde...
Utgjeven av: Noteby
Dato: 1994
Type: pdf
Størrelse: 1.48 Mb


Vurdering av botn-tetting. Oppbygging og drift...
Utgjeven av: Noteby
Dato: 1993
Type: pdf
Størrelse: 905 Kb
  Kommuneplan 1999 med utsnitt frå Sløvåg
Utgjeven av: Gulen kommune
Dato: 1999
Type: pdf
Størrelse: 292 KbAndre dokument
Oljeindustrien har gjeve ut to temahefte om radioaktivitet og LRA.

Lavradioaktive avleiringer (LRA)

Utgjeven av: Olje-industriens Landsforening.
Dato: 1999
Type: pdf
Størrelse: 428 Kb
 

Radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen

Utgjeven av: Oljeindustriens Landsforening.
Dato: 2002
Type: pdf
Størrelse: 669 Kb
 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstaden er utvikla og vert drifta av Norse Decom AS © 2003-2009.