www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
     
       
 

 

 

Last ned dokumenter fra arkivet
Hold musepekeren over ønsket dokument nedenfor og klikk på høyre musetast. Velg "Lagre mål som..." for å lagre dokumentet lokalt på din datamaskin. Dokumentene kan også åpnes direkte i nettleseren ved å klikke på lenkene.Årsrapporter for Stangeneset LRA-deponi
Årsrapport 2008
Utredningsdokumenter for Stangeneset LRA-deponi

Tilleggsutredning
Utgitt av: Norse Decom og Wergeland-Halsvik.
Dato: Mai 2005
Type: pdf
Størrelse: 237 Mb
Vedleggene er på 8.6 Mb, og kan lastes ned separat her
Underlagsdokumenter:
Utredning hydrogeologi (NGI) (792 Kb)
Utredning fiskeri og havbruk (Yera) (3.7 Mb)
Kart Fensfjorden (Fiskeridir.) (672 Kb)
Kommuneplan Gulen (2.8 Mb)
Kommuneplan Masfjorden (2.0 Mb)
Kommuneplan Austrheim (8.4 Mb)
Kommuneplan Lindås (utdrag) (422 Kb)
       
Konsekvensutredning
Utgitt av: Norse Decom og Wergeland-Halsvik.
Dato: November 2004
Type: pdf
Størrelse: 2.3 Mb
Vedlegg 3 må lastes ned separat her (2.0 Mb)
Melding etter Plan- og bygningsloven
Utgitt av: Norse Decom og Wergeland-Halsvik.
Dato: Juni 2003
Type: pdf
Størrelse: 338 Kb
       
Utlakingstesting
Miljørisikovurdering

Utgitt av: Multiconsult
Dato: Desember 2004
Type: pdf
Størrelse: 3.4 Mb
Bergromsutforming
Utsprengning

Utgitt av: Multiconsult
Dato: Desember 2004
Type: pdf
Størrelse: 2.7 MbAndre utredningsdokumenter for Stangeneset fyllplass

Den valgte lokaliteten for LRA-deponiet, Stangeneset fyllplass, er grundig utredet og dokumentert i form av rapporter som kan lastes ned fra oversikten nedenfor.

Ny forskrift om deponering av avfall. Oppgradering...
Utgitt av: Noteby
Dato: 2003
Type: pdf
Størrelse: 1.35 Mb
 

Deponering av flygeoske. Potensiell utvaskings-fare.
Utgitt av: Noteby
Dato: 2001
Type: pdf
Størrelse: 419 Kb


Grunntilhøve. Hydro-geologi. Klargjering av deponiområde...
Utgitt av: Noteby
Dato: 2000
Type: pdf
Størrelse: 2.91 Mb
 

Deponi for oskeavfall. Botntetting. Grunn-tilhøve.
Utgitt av: Noteby
Dato: 1997
Type: pdf
Størrelse: 607 Kb


Follow up of core drilling. Geological mapping.
Utgitt av: Noteby
Dato: 1996
Type: pdf
Størrelse: 12.6 Mb
 

Sigevassmålingar. Utsleppsvurderingar.
Utgitt av: Noteby
Dato: 1995
Type: pdf
Størrelse: 1.41 Mb


Detaljprosjekterings-plan med dokumen-tasjon...
Utgitt av: Noteby
Dato: 1994
Type: pdf
Størrelse: 1.22 Mb
 

Grunntilhøve. Hydro-geologi. Klargjering av deponiområde...
Utgitt av: Noteby
Dato: 1994
Type: pdf
Størrelse: 1.48 Mb


Vurdering av botn-tetting. Oppbygging og drift...
Utgitt av: Noteby
Dato: 1993
Type: pdf
Størrelse: 905 Kb
  Kommuneplan 1999 med utsnitt fra Sløvåg
Utgitt av: Gulen kommune
Dato: 1999
Type: pdf
Størrelse: 292 KbAndre dokumenter
Oljeindustrien har gitt ut to temahefter om radioaktivitet og LRA.

Lavradioaktive avleiringer (LRA)
Utgitt av: Oljeindustriens Landsforening.
Dato: 1999
Type: pdf
Størrelse: 428 Kb
 

Radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen
Utgitt av: Oljeindustriens Landsforening.
Dato: 2002
Type: pdf
Størrelse: 669 Kb
 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstedet er utviklet og driftes av Norse Decom AS © 2003-2009.